Voorbeeldbrief – Klacht over de energierekening

U heeft een klacht over de energierekening. Doormiddel van deze voorbeeldbrief kunt u snel en simpel een klacht over uw energierekening maken en deze doorsturen naar uw energie maatschappij. Snel en simpel laat u weten waarom u het hier niet mee eens bent.

Advertentie tip

Hans de Bakker
Postcode laan 15
4052 KK Stein
Tel 06-12565989
Bakker.H@ziggo.nl

Energiebedrijf de groene weg
Utrechtse straatweg 12
45989 KK Amsterdam

Stein, 12 Februari 2021

Onderwerp: klacht energiefactuur

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik van u een factuur voor [elektriciteit / gas] ontvangen. Hierover wil ik graag een klacht indienen. Het gaat om de factuur met factuurnummer [factuurnummer]. Mijn klantnummer is [klantnummer].

[Omschrijf uw klacht hier zo duidelijk mogelijk. Een korte en bondige omschrijving van de klacht is prima, echter, de boodschap moet wel duidelijk zijn. Merkt u dat deze alinea aan de lange kant is? Dan is het goed om een witregel toe te voegen. Dit zorgt voor een betere leesbaarheid].

Ik verzoek u vriendelijk om [geef hier goed aan welke oplossing u van de leverancier verwacht. Indien nodig of gewenst kunt u hierbij ook een termijn aangeven waarbinnen u de oplossing van uw leverancier verwacht. Ook in dit geval is het heel belangrijk om duidelijk te zijn over de oplossing die u graag zou zien van uw leverancier. Wordt de alinea aan de lange kant? Voeg dan ook in deze alinea een witregel toe om de boodschap duidelijk te houden].

Ik verwacht dat u meewerkt aan deze passende oplossing. Wanneer u niet bereid bent om hieraan mee te werken, dan zal ik mijn klacht melden bij het consumentenloket van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Ik vertrouw erop dat wij samen tot de juiste oplossing kunnen komen, waardoor deze verdere stappen niet nodig zullen zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen een reactie van u per [mail / brief].

Met vriendelijke groeten,

Hans de Bakker.

Meer voorbeeldbrieven Electra en gas zie

Advertentie tip