Voorbeeldbrief bezwaarschrift bekeuring

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief bezwaarschrift bekeuring. Deze brief kunt u als voorbeeld gebruiken als u het niet eens bent met een bekeuring. Gebruik deze brief als voorbeeld. Past de tekst op de brief aan en stuur deze via de mail (als deze bekend is) of via een post naar het CJIB. Zorg ervoor dat als u deze opstuurt via de post dat deze voldoende gefrankeerd is! Veel mensen controleren dit niet en als deze niet voldoende gefrankeerd is dan wordt uw bezwaarschrift niet in ontvangst genomen.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief bezwaarschrift bekeuring

William ter Horst
Leerdammerstraat 15
1245 KK Valkenburg
Tel 0345-556968
H.H@hotmail.com

CJIB
Handelstraat 25
1459 KK Leeuwarden

Valkenburg 15 Februari

Onderwerp: Bezwaarschrift bekeuring beschikkingsnummer [beschikkingsnummer]

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik een beschikking ontvangen van het CJIB, het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om een beschikking met beschikkingsnummer [beschikkingsnummer invoeren]. Middels deze brief laat ik u weten dat ik het niet eens ben met deze beschikking. Daarom ga ik in beroep.

De beschikking geeft aan dat ik op [datum van overtreding] om [tijdstip van overtreding] op de [straatnaam / weg] in [plaatsnaam] te snel zou hebben gereden. Het zou gaat om een snelheid van [aantal km / u], terwijl de toegestane snelheid op die locatie [aantal toegestane km / u] is.

De constatering dat ik te snel zou hebben gereden is onjuist, omdat

[maak uw keuze:]

– Het op de beschikking vermelde voertuig niet van mij is. (stuur bewijs mee)
– De apparatuur voor de snelheidsmeting niet deugt. Dit wordt ook bewezen door [betreffende bewijs, zoals een ijkrapport dat recent uitgegeven is]
– Mijn voertuig zich op dat moment niet op de openbare weg bevond. (Stuur bewijs mee, bijvoorbeeld van dat de auto op dat moment in de garage stond voor onderhoud, reparatie of apk)
– Ik niet aanwezig was op de betreffende locatie. (stuur bewijs mee dat aantoont dat u op het betreffende moment niet in de vermelde omgeving was)
– [eigen, andere reden]

Ik wil u hierbij verzoeken om mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift te horen als belanghebbende.

Met vriendelijke groeten,

William ter Horst

[uw handtekening]

Advertentie tip