Voorbeeldbrief bagage vermist of beschadigd

Bagage vermist of beschadigd tijdens vlucht? Hieronder vindt u een voorbeeldbrief bagage vermist of beschadigd tijdens vlucht welke u kunt gebruiken om een brief naar de vliegtuigmaatschappij kunt sturen. Veranderd de tekst in de voorbeeldbrief en stuur deze brief op om snel af te handelen.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief bagage vermist of beschadigd tijdens vlucht

Tom van Eck
Touwlaan 12
1265 KK IJsselstein
Tel 030-2656598
Vaneck@ziggo.nl

Air2020
Schiphol Noord 12
4899 LL Amsterdam

IJsselstein, 15 Maart 2021

Onderwerp: bagage [beschadigd / vermist]

Geachte heer / mevrouw,

[Voeg onderstaande in wanneer u een pakketreis had gereserveerd:]

Op [datum] heb ik bij u een pakketreis gereserveerd naar [bestemming]. Het gaat om de reservering met reserveringsnummer [reserveringsnummer invoeren]. De betreffende reis was inclusief een vlucht op [datum], waarbij het vertrek plaatsvond vanaf [luchthaven van vertrek] naar [luchthaven van bestemming]. Het vluchtnummer van de betreffende vlucht was [vluchtnummer].

[Voeg onderstaande in wanneer u uitsluitend een vlucht had gereserveerd:]

Op [datum] ben ik met uw luchvaartmaatschappij van [luchthaven van vertrek] naar [luchthaven van bestemming] gevlogen. Het gaat om de vlucht met vluchtnummer [vluchtnummer].

Helaas is mijn bagage tijdens deze vlucht [beschadigd / vermist] geraakt. [Geef hier aan wat er precies vermist of beschadigd is geraakt. Leg uit wanneer en waar u de vermissing of beschadiging voor het eerst opmerkte. Gaat het om schade en heeft u dit op het vliegveld niet direct kunnen constateren? Geef dan ook duidelijk aan waarom u de schade pas op een later moment heeft ontdekt.]

Ik heb via een [brief / klachtenformulier / PIR formulier] een klacht ingediend. Een kopie van deze klacht treft u aan in de bijlage. Helaas heb ik tot op heden geen oplossing mogen ontvangen. [Geef aan wat van toepassing is, zoals: mijn vermiste bagage is nog altijd niet terecht en u laat weten dat u mijn bagage niet kunt vinden / mijn bagage is nog altijd niet terecht en u laat weten dat u deze nog altijd zoekt / ik heb nog steeds geen schadevergoeding ontvangen.]

Ik heb volgens de wet recht op [een schadevergoeding voor de schade / teruggave van de bagage / een schadevergoeding voor de vermiste bagage]. U bent hier aansprakelijk voor, omdat de [pakketreis / vlucht] bij u gereserveerd is.

[Voeg onderstaande in wanneer u schade heeft aan bagage of wanneer de luchtvaartmaatschappij aangeeft dat uw bagage niet gevonden kan worden:]

U bent aansprakelijk voor [de schade aan mijn bagage / de schade die ik heb geleden als gevolg van de vermissing van mijn bagage] en ik heb recht op een vergoeding van de kosten. De totale kosten bedragen [bedrag] euro. [Geef aan waarvoor deze kosten precies zijn en voeg – indien aanwezig – een kopie mee van het bewijs van de kosten]. Ik verzoek u vriendelijk om dit bedrag te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen [redelijke termijn].

[Voeg onderstaande in wanneer uw bagage nog steeds gezocht wordt door de luchtvaartmaatschappij:]

Ik verzoek u vriendelijk om alle middelen te benutten om mijn bagage terug te vinden. Wanneer de bagage niet binnen 3 weken terug wordt gevonden, dan wil ik u hierbij alvast aansprakelijk stellen voor de schade. De totale kosten bedragen [bedrag] euro. [Geef aan waarvoor deze kosten precies zijn en voeg – indien aanwezig – een kopie mee van het bewijs van de kosten]

Bent u niet bereid tot het betalen van de schadevergoeding, dan zal ik mijn klacht melden aan het consumentenloket. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Uiteraard vertrouw ik erop dat deze stappen niet nodig zullen zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen van u een reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Tom van Eck

[handtekening] 

Op zoek naar voorbeeldbrieven Voorbeeldbrieven reizen en accommodaties. Klik hier

Advertentie tip