Voorbeeldbrief Aanbetaling weigeren

Het bedrijf verwacht van u dat u een aanbetaling moet doen voor een bepaald artikel maar u bent het hier niet mee eens. U weigert de aanbetaling te doen. Doormiddel van de voorbeeldbrief aanbetaling weigeren kunt u dit kenbaar maken bij de leverancier. Download de voorbeeldbrief, pas hem aan en stuur deze snel op.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief aanbetaling weigeren

Karin Backer
Prins Willem Alexanderstraat 45
7895 KK Leiden
Tel 036-265989
Karin@hotmail.com

BBC computeronderdelen
Kromme weg 12
7899 LP Zeist

Leiden, 12 Februari 2021

Onderwerp: aanbetaling

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw bedrijf aan aankoop gedaan. Het gaat om een [naam product] van het [merk / type] tegen een prijs van [bedrag] euro.

U vermeld in uw algemene voorwaarden dat het mij verplicht is om meer dan de helft van het bedrag aan te betalen, namelijk [percentage van bedrag dat aanbetaald moet worden]. Middels deze brief geef ik u aan dat ik niet akkoord ben met deze bepaling. Ik vernietig de betreffende algemene voorwaarde.

Een consument mag door een verkoper niet worden verplicht tot het aanbetalen van meer dan 50 procent van de aankoopprijs. Wanneer u deze verplichting toch oplegt, dan heeft de consument het recht om deze voorwaarde te vernietigen. De consument kan dan niet langer aan deze voorwaarde worden gehouden. U dient deze regels, die onder toezicht van het ACM (Autoriteit Consument & Markt) staan, na te leven.

Ik verzoek u vriendelijk om het door mij bestelde product binnen de afgesproken levertermijn van [levertermijn invoeren] te leveren. Na ontvangst van het product zal ik het volledige aankoopbedrag van [bedrag] euro aan u voldoen.

Wanneer u het product niet aan mij levert binnen de afgesproken levertermijn dan zal ik mijn klacht melden bij het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Ik vertrouw erop dat deze verdere stappen niet noodzakelijk zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen uw reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Karin Backer

[handtekening]

Meer voorbeeldbrieven rekeningen en incasso zie hier

Advertentie tip