Ongeldige overeenkomst na proefpakket

U heeft een proefpakket ontvangen van een bedrijf en deze stuurt u vervolgens meer pakketen inclusief een factuur terwijl u hier niet om gevraagd hebt? Doormiddel van de voorbeeldbrief ongeldige overeenkomst na proefpakket kunt u schriftelijk laten weten dat u het hier niet mee eens bent.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief ongeldige overeenkomst na proefpakket

Tom de Leest
Willem de Zwijgerlaan 12
4566 KK Leiden
Tel 030-5656989
T.vanleest@ziggo.nl

streekproducten Zaandam
Kerkstraat 12
7899 KK Zaandam

Leiden, 13 Februari 2021

Onderwerp: ongeldige overeenkomst voor vervolgleveringen

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik een gratis proefpakket ontvangen van uw bedrijf. Het gaat om een proefpakket van [naam product], waarvoor ik zelf toestemming heb gegeven. Na het ontvangen van het proefpakket heb ik van u een vervolglevering ontvangen met een factuur voor deze levering.

[Voeg deze regel toe wanneer u de factuur betaald heeft:]

Op [datum] heb ik deze factuur aan u betaald, omdat u mij het idee heeft gegeven dat ik tot betalen van de factuur verplicht was.

[Maak uw keuze:]

– U geeft in uw algemene voorwaarden aan dat ik vervolgleveringen van u zal ontvangen. Hiermee verkrijgt u niet mijn toestemming voor het ontvangen van deze leveringen. Ik heb u dan ook geen toestemming gegeven voor deze vervolgleveringen.

– Ik ben via [website / huis-aan-huis verkoop / advertentie / anders] uitsluitend akkoord gegaan met het ontvangen van het gratis proefpakket zonder verdere verplichtingen. De vervolgleveringen zijn niet gemeld. Ik heb dan ook geen toestemming gegeven voor deze vervolgleveringen.

Dit betekent dat ik voor deze vervolgleveringen geen overeenkomst met u ben aangegaan. Ik heb geen toestemming gegeven voor het ontvangen van de vervolgleveringen en wens deze dan ook niet langer van u te ontvangen.

Om een overeenkomst tot stand te laten komen is volgens de wet toestemming nodig en deze toestemming heb ik u niet gegeven. Daarnaast is het verboden om diensten of producten op agressieve wijze of middels misleiding te verkopen. Het is verboden om ongevraagd vervolgleveringen aan consumenten op te sturen met een verzoek tot betaling van de factuur voor de levering of tot het retour zenden van de levering. Dit staat zo vermeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken en de naleving van deze regels is de verantwoordelijkheid van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt.

Ik heb geen enkele verplichting tegenover u wanneer u niet kunt bewijzen dat ik u toestemming heb gegeven voor het ontvangen van de vervolgleveringen. Ik ben u in geen geval tot betalen verplicht en verwacht dan ook geen vervolgleveringen meer van u te ontvangen.

Wanneer ik toch vervolgleveringen of facturen van u blijf ontvangen, dan zal ik mijn klacht melden bij het consumentenloket van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Uiteraard verwacht ik dat het nemen van verdere stappen niet noodzakelijk zal zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen van uw een reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,
Tom de Leest

[uw handtekening]

Advertentie tip