Ongedaan maken van een overeenkomst

U heeft een overeenkomst getekend en u wilt deze ontbinden. Dit kunt u altijd binnen 2 weken doen. Doormiddel van deze voorbeeldbrief Ongedaan maken van een overeenkomst tijdens bedenktijd kunt u de overeenkomst ontbinden. Stuur de brief altijd aangetekend op om misverstanden te voorkomen. Stuurt u deze brief via de e-mail dan moet u altijd een mail bevestiging vragen. Dit kunt u in de brief aangeven en u kunt deze tijdens het versturen instellen.

Advertentie tip

William de Geest
Nobelstraat 233
4599 LO Zeist
Tel 0345-995899
W.degeest@outlook.com

Monstertruck BV
Maximalaan 13
7899PO Hengelo

Zeist, 23 Maart 2021

Onderwerp: ongedaan maken overeenkomst tijdens bedenktijd

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] ben ik met u een overeenkomst aangegaan voor [naam product / dienst] tegen een tarief van [bedrag] euro. Deze overeenkomst is via [verkoopparty / telefonische verkoop / straatverkoop / internet / verkoopdemonstratie / huis-aan-huis verkoop] gesloten.

Middels deze brief laat ik u weten dat ik mij heb bedacht en dat ik de overeenkomst ongedaan wil maken. Hiervoor beroep ik mij op mijn bedenktijd.

Ik heb recht op een bedenktijd voor de termijn van 14 dagen wanneer ik een overeenkomst sluit via [verkoopparty (boven de 50 euro) / telefonische verkoop / straatverkoop (boven de 50 euro) / internet / verkoopdemonstratie (boven de 50 euro) / huis-aan-huis verkoop (boven de 50 euro)]. Ik heb het recht om de overeenkomst ongedaan te maken binnen deze bedenktermijn.

[Indien al betaald:]
Ik heb u al een bedrag betaald voor [naam product / dienst]. Nu ik besluit om de overeenkomst ongedaan te maken heb ik recht op terugbetaling. Ik verzoek u om het betreffende bedrag van [bedrag] euro terug te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

[Indien nog niet betaald:]
Ik maak de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd ongedaan, waardoor ik geen verplichtingen tegenover u heb. Daarom verwacht ik ook geen factuur van u te ontvangen.

[Toevoegen indien van toepassing:]
Ik verwacht dat u de levering van de dienst zo spoedig mogelijk staakt en ik ontvang hier graag een bevestiging van. / Ik zal het inmiddels ontvangen product zo spoedig mogelijk aan u retourneren.

Graag ontvang ik binnen een termijn van 14 dagen van u een reactie per [mail / brief].

Met vriendelijke groeten,
William de Geest

[uw handtekening]

Meer voorbeeldbrieven bekijken? klik hier

Advertentie tip