Ongedaan maken energiecontract

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief voor het ongedaan maken van uw energiecontract tijdens verlengde bedenktijd. Gebruik deze brief als voorbeeld om uw energie contract op te zeggen. Met of zonder verlengde bedenktijd

Advertentie tip

Anita de Vries
Bergpleinstraat 15
2345 KL Gouda
Tel 0659-995986
A.devries@hotmail.com

Nuso energie maatschappij
Bachlaan 24
7895 PP Utrecht

Gouda, 15 Februari 2021

Onderwerp: ongedaan maken energiecontract tijdens de verlengde bedenktijd

Geachte heer / mevrouw,

Bij uw onderneming heb ik een nieuw energiecontract afgesloten voor de levering van [elektriciteit / gas]. Het gaat om de overeenkomst met contractnummer [contractnummer invoeren].

Ik heb de overeenkomst afgesloten via [maak een keuze uit de volgende situaties:]

– Straatverkoop, waarbij ik op [datum] akkoord ben gegaan met het contract.
– Shop-in-shop verkoop, waarbij uw medewerker in de winkel [naam winkel] aanwezig was om contracten te verkopen. Ik ging op [datum] akkoord met het contract.
– Internet, waarbij ik op [datum] digitaal akkoord ben gegaan met het contract.
– Huis-aan-huis verkoop, waarbij ik op [datum] akkoord ben gegaan met het contract.
– Telefonische verkoop, waarbij ik op [datum] akkoord ben gegaan met het contract.

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is de volgende dag van start gegaan. Omdat u mij niet alle verplichte informatie heeft doen toekomen is deze wettelijke bedenktermijn verlengd met 12 maanden. [Geef aan wat van toepassing is, zoals: ik heb geen formulier ontvangen om de overeenkomst ongedaan te maken / er staat niet in de overeenkomst bij wie en hoe deze ongedaan kan worden gemaakt / in de overeenkomst wordt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen niet vermeld]

Middels deze brief laat ik u weten dat ik mij heb bedacht. Ik wil mij beroepen op mijn verlengde bedenktijd en het energiecontract ongedaan maken.

De wet verplicht u om mij te informeren over de duur van de bedenktijd, de manier waarop ik gebruik kan maken van de bedenktijd en welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Daarnaast hoor ik van u een modelformulier te ontvangen waarmee ik de overeenkomst ongedaan kan maken. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen wordt verlengd met 12 maanden wanneer u zich niet aan deze verplichtingen houdt. De ACM houdt hier toezicht op.

[Voeg het volgende in wanneer u al hebt betaald:]

Ik heb recht op terugbetaling van mijn geld, omdat ik het energiecontract binnen de bedenktijd ongedaan maak. Ik verzoek u daarom vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] terug te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

[Voeg het volgende in wanneer u nog niet heeft betaald:]

Ik maak het energiecontract ongedaan binnen de bedenktijd. Daarom heb ik geen enkele verplichting naar u toe en verwacht ik ook geen factuur van u te ontvangen.

[Voeg het volgende in wanneer u al energie van deze leverancier ontvangt en al betaald heeft:]

Ik maak het energiecontract ongedaan binnen de bedenktijd en dit betekent dat ik u uitsluitend de netwerkkosten hoef te betalen welke u dient te betalen aan de netbeheerder. Ik heb recht op het terug ontvangen van de rest van het door mij betaalde geld. Daarom verzoek ik u vriendelijk om mij een eindafrekening te sturen met het door u terug te betalen bedrag binnen een termijn van 14 dagen. U kunt dit bedrag overmaken naar [bankrekeningnummer] ten name van [uw naam]. Ik verwacht dat u de levering van energie zo spoedig mogelijk staakt. Inmiddels heb ik de overstap naar [naam nieuwe leverancier] geregeld en dit bedrijf zal de levering van energie zo spoedig mogelijk overnemen.

Wanneer u niet bereid bent om het energiecontract ongedaan te maken, dan zal ik mijn klacht melden bij het consumentenloket en bij De Geschillencommissie Energie. Uiteraard vertrouw ik erop dat deze stappen niet nodig zullen zijn.

Graag ontvang ik uw reactie binnen 14 dagen per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Anita de Vries

[uw handtekening] 

Nog meer voorbeeld brieven gas en Elektriciteit zie hier

Advertentie tip