Niet eens met wijzigen of annuleren van accommodatie of pakketreis

U bent het niet eens met de wijzigen of annuleren van accommodatie of pakketreis. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief hoe u kunt reageren naar de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Advertentie tip

Bart van de Akker
Perenlaan 25
4599 KL Benschop
Tel 0356-669689
Bertvandeakker@Gmail.com

Reisorganisatie De Zon
Utrechtsestraatweg12
12569KK Utrecht

Benschop, 16 Februari 2021

Onderwerp: niet eens met wijziging / annulering

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u een reservering geplaatst. Het gaat om de reservering met reserveringsnummer [reserveringsnummer invoeren].

[Kies wat van toepassing is:]

– Het betreft een pakketreis naar [bestemming] met vertrekdatum [datum].
– Het betreft een verblijf in [naam van accommodatie / hotel / vakantiehuisje] in [bestemming] van [aankomstdatum] tot [vertrekdatum].

Op [datum] heb ik van u vernomen dat u mijn reservering wilt [annuleren / wijzigen]. Het gaat om [vertel hier wat de precieze situatie is, zoals het annuleren van de pakketreis of accommodatie, het aanpassen van de vertrekdatum, het wijzigen van de accommodatie of bijvoorbeeld het aanpassen van de bestemming]. Middels deze brief laat ik u weten dat ik het niet eens ben met deze [annulering / wijziging].

De wet geeft aan dat ik recht heb op het nakomen van de gesloten overeenkomst. U bent hiermee verplicht u aan de gemaakte afspraken te houden. Volgens de wet mag u uitsluitend wijzigingen doorvoeren wanneer u in uw algemene voorwaarden aangeeft dat het u toe is gestaan dergelijke wijzigingen door te voeren. Hiervan is geen sprake. Daarnaast mag u volgens de wet een wijziging doorvoeren wanneer het een kleine wijziging betreft en ook hiervan is geen sprake. Ik ondervind namelijk hinder van de wijziging, omdat [vertel waarom u er hinder van ondervindt].

U bent verplicht om de gesloten overeenkomst na te komen en u aan de gemaakte afspraken te houden, of om een passende oplossing aan mij aan te bieden. Wanneer u dit niet doet, dan heb ik het recht op een kosteloze annulering en het terug ontvangen van betaald geld. Daarnaast heb ik recht op een schadevergoeding. De ACM, Autoriteit Consument & Markt, voert het toezicht uit op naleving van deze regels.

Ik verwacht dat u de [wijziging / annulering] niet doorvoert en dat u zich aan de afspraken houdt die wij hebben gemaakt. Ik verzoek u daarom vriendelijk om aan mij te bevestigen dat u mijn reservering volgens afspraak uit zal voeren. Wilt of kunt u zich niet aan de gemaakte afspraken houden en biedt u geen oplossing van gelijkwaardige aard? Dan zal ik de overeenkomst ontbinden en hoeft u mijn reservering niet meer uit te voeren.

[Voeg onderstaande in wanneer u al heeft betaald:]

Wanneer u mijn reservering annuleert of ik de overeenkomst ontbind, dan heb ik recht op terugbetaling van het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro en op het ontvangen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding bedraagt [bedrag] euro. Deze schadevergoeding is redelijk omdat [vertel hoe u op het betreffende bedrag uit bent gekomen]. Ik verzoek u om beide bedragen te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

[Voeg onderstaande in wanneer u nog geen betaling heeft verricht:]

Wanneer u mijn reservering annuleert of ik de overeenkomst ontbind, dan vervallen al mijn verplichtingen naar u toe. Ik hoef u daarom niets te betalen en ik heb recht op het ontvangen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding bedraagt [bedrag] euro. Deze schadevergoeding is redelijk omdat [vertel hoe u op het betreffende bedrag uit bent gekomen]. Ik verzoek u om beide bedragen te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

[Voeg onderstaande in wanneer de organisatie bij De Geschillencommissie is aangesloten:]

Biedt u niet tijdig een passende oplossing of [stort u mijn geld niet terug / ontvang ik toch een factuur van u], dan zal ik mijn klacht voorleggen aan De Geschillencommissie. Uiteraard vertrouw ik erop dat deze stap niet nodig zal zijn.

Graag ontvang ik uw reactie binnen 14 dagen per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Bart van de Akker

[handtekening]

Advertentie tip