Niet eens met verhogen prijs van reis of accommodatie

U bent het niet eens met het verhogen van de prijs van uw reis of accommodatie? Doormiddel van deze voorbeeldbrief kunt u de reismaatschappij laten weten dat u het hier niet mee eens bent. Gebruik het voorbeeld en laat weten dat u hier niet mee eens bent.

Advertentie tip

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf of ondernemer]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: prijsverhoging [reis / accommodatie]

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u een reservering geplaatst. Het gaat om de reservering met reserveringsnummer [reserveringsnummer invoeren].

[Kies wat van toepassing is:]

– Het betreft een pakketreis naar [bestemming] met vertrekdatum [datum].
– Het betreft een verblijf in [naam van accommodatie / hotel / vakantiehuisje] in [bestemming] van [aankomstdatum] tot [vertrekdatum].
– Het betreft een vlucht naar [luchthaven van bestemming] op [vertrekdatum]

Voor deze reservering werd door u een bedrag van [bedrag] euro in rekening gebracht. Echter, op [datum] heeft u mij medegedeeld dat u deze prijs naar een bedrag van [bedrag] wilt verhogen. Middels deze brief laat ik u weten dat ik hier niet mee akkoord ben.

U bent volgens de wet verplicht om de reservering uit te voeren tegen het tarief dat wij hebben afgesproken. Alleen wanneer u zich aan de wet houdt is het toegestaan om het tarief te verhogen. Hiervan is geen sprake.

[Kies wat van toepassing is:]

– Er wordt in uw algemene voorwaarden niet aangegeven dat het u toe is gestaan om de tarieven te verhogen op deze wijze. Dit betekent dat dit verboden is. De wet geeft aan dat u dit in uw algemene voorwaarden dient te vermelden.

– U heeft aangegeven dat er sprake is van een prijsfout. Volgens de wet mag u de prijs alleen verhogen wanneer het voor de consument duidelijk is dat er sprake is van een prijsfout. Ik had geen enkele reden om te twijfelen aan de afgesproken prijs.

– Ik heb bij u een [accommodatie / vlucht] geboekt waarvan u binnen 3 maanden na mijn reservering de prijs verhoogde. Hierbij heeft u mij niet het recht gegeven om mijn reservering kosteloos te annuleren en dit is verboden. De wet geeft aan dat u geen prijswijziging door mag voeren binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij u mij het recht op kosteloos annuleren biedt.

– Ik heb bij u een pakketreis gereserveerd en u heeft de prijs van deze pakketreis verhoogd met meer dan 8 procent. Volgens de wet heb ik dan het recht om de pakketreis kosteloos te annuleren.

– Ik heb bij u een pakketreis gereserveerd en de prijsverhoging van deze reis werd pas aan mij kenbaar gemaakt binnen de 20 dagen voorafgaande aan mijn vertrek. Dit is volgens de wet te laat en daarmee verboden. De wet geeft aan dat het u niet is toegestaan om extra kosten binnen 20 dagen voor voorgenomen vertrek door te berekenen.

– Ik heb bij u een pakketreis gereserveerd en vervolgens de kosten verhoogd. Volgens de wet moeten dergelijke prijsverhogingen te maken hebben met wisselkoersen, heffingen, brandstofprijzen of vervoerskosten. De extra kosten van mijn gereserveerde pakketreis hebben hier niets mee te maken en mogen daarmee niet in rekening worden gebracht.

De ACM, Autoriteit Consument & Markt, is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het naleven van deze regels.

Ik verwacht dat ik mijn [pakketreis / accommodatie / vlucht] van u ontvang tegen de prijs die wij hebben afgesproken. Ik verzoek u daarom om mij te bevestigen dat u de reservering zal uitvoeren tegen deze afgesproken prijs.

Ik zal de overeenkomst ontbinden wanneer u zich niet aan onze afspraken wilt of kunt houden. Dit betekent dat u de reservering niet meer uit hoeft te voeren en dat ik u niets verplicht ben. In dit geval hoef ik u niets te betalen.

[Voeg het volgende in wanneer u al een bedrag betaald heeft:]

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, dan bent u verplicht om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen. Ik verzoek u vriendelijk om dit bedrag dan terug te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

[Voeg het volgende in wanneer de organisatie bij De Geschillencommissie is aangesloten:]

Ik zal mijn klacht aan De Geschillencommissie voorleggen wanneer u niet tijdig een oplossing biedt of het door mij betaalde bedrag terugstort. Uiteraard vertrouw ik erop dat deze stap niet nodig zal zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen uw reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

[uw naam en handtekening]