Niet eens met prijsfout

Er wordt een product aangeboden tegen een goede prijs op internet. U gaat deze bestellen en dan blijkt dat de prijs niet correct is. Doormiddel van deze voorbeeldbrief Niet eens met prijsfout kunt u laten weten dat u hier niet mee eens bent.

Advertentie tip

Niels van Eck
Benschopperweg 15
7899KK Lopik
Tel 0345-5589899
NielsvanEck@ziggo.nl

Schoenenwinkel de leest
Kalmweg 22
7895OO Nieuwegein

Lopik, 16 Februari 2021

Onderwerp: prijsfout product

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] bood u een [product] aan tegen de prijs van [bedrag] euro. Deze prijs heb ik gezien op uw [prijskaartje/ folder / advertentie / website].

U heeft mij laten weten dat u het betreffende product niet aan mij wilt leveren tegen bovengenoemde prijs, omdat het om een prijsfout zou gaan. Echter, er was voor mij geen enkele aanwijzing om te denken dat de prijs niet in orde was. [Vertel waarom er geen aanwijzingen waren, zoals: het ging om een speciale actieprijs / de prijs is niet veel lager dan de adviesprijs]. Daarom verzoek ik u om mij het product te leveren tegen bovengenoemde prijs.

Een koop kan ongeldig zijn wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een prijsfout. Deze aanwijzingen waren er niet, waardoor ik geen enkele reden had om te twijfelen over de correctheid van de vermelde prijs. Daarom heb ik uw product voor die prijs aanvaard en daarmee is een koopovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst is bindend, omdat ik mag vertrouwen op de correctheid van de vermelde prijs. Als verkoper bent u dan verplicht om het product aan mij te verkopen tegen de vermelde prijs. Dit is in de wet vastgelegd en deze regels worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Ik verzoek u om het product binnen [redelijke termijn] aan mij te leveren tegen het bedrag van [bedrag] euro. [Toevoegen wanneer nog niet betaald:] Hiervoor zal ik u de prijs van [bedrag] euro betalen.

Ik verwacht dat u het product binnen deze termijn aan mij levert tegen de vermelde prijs. Wanneer u hier niet aan meewerkt, dan zal ik mijn klacht neerleggen bij het consumentenloket. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Ik vertrouw erop dat deze stappen niet nodig zullen zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen een reactie van u per [mail / brief].

Met vriendelijke groeten,

Niels van Eck

[uw handtekening]

Advertentie tip