Klacht postbedrijf over het niet bezorgen pakket of brief

U heeft een klacht postbedrijf over het niet bezorgen pakket of brief? Doormiddel van deze voorbeeldbrief kunt u laten weten dat u een klacht heeft welke opgelost moet worden.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief een klacht postbedrijf over het niet bezorgen pakket of brief.

Wilco van Dijk
Leeuwenstraat 12
7899KL Lopik
0345-59898
Wilcovandijk@hotmail.com

Post NL
Utrechtsestraatweg12
7899 KK Utrechts

Lopik, 12 Februari 2021

Onderwerp: [brief / pakket] niet bezorgd

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik via uw bedrijf een [brief / pakket] verstuurd aan de volgende ontvanger:

[naam ontvanger]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Deze ontvanger heeft [de brief / het pakket] tot op vandaag nog niet ontvangen. In uw algemene voorwaarden staat vermeld dat u [brieven / pakketten] dient te bezorgen binnen een redelijke termijn.

Middels deze brief laat ik u weten dat ik een klacht indien over het feit dat de ontvanger mijn [brief / pakket] nog altijd niet bezorgd heeft gekregen. Ik verzoek u om een onderzoek te starten om te ontdekken waar [de brief / het pakket] zich op dit moment bevindt.

In de Postwet, artikel 7, staat omschreven dat er voor zowel verzenders als ontvangers een klachtenregeling actief moet zijn. Deze regels staan onder toezicht van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt.

U dient de [brieven / pakketten] te bezorgen binnen redelijke termijn en dit is niet gebeurd. Dit betekent dat u zich niet houdt aan de afspraken en daarom hoor ik graag van u waarom mijn [brief / pakket] nog niet bij de ontvanger is bezorgd. Daarnaast hoor ik graag van u wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat [de brief / het pakket] op een zo kort mogelijke termijn alsnog te bezorgen bij de ontvanger.

Ik zal mijn klacht melden aan het consumentenloket van de ACM wanneer u niet op mijn klacht reageert en geen passende oplossing aanbiedt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie].

Graag ontvang ik binnen 30 dagen van uw een reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Wilco van Dijk

[uw handtekening]

Advertentie tip