Klacht over slecht bereik mobiele telefoon

U heeft een slecht bereik met uw mobiel? Doormiddel van deze voorbeeldbrief klacht over slecht bereik mobiele telefoon kunt u een klacht indienen bij uw provider.

Advertentie tip

Kees van de Brink
Lindelaan 12
4598 LO Weggen
Tel 035-5698959
Keesvandebrink@hetnet.nl

KPN
Perenboom 12
4596 KK Leiden

Weggen, 17 Februari 2021

Onderwerp: klacht over slecht bereik mobiele telefoon

Geachte heer / mevrouw,

Sinds [datum] heb ik bij u een mobiel abonnement lopen. Het gaat om een [naam abonnement] met telefoonnummer [mobiel telefoonnummer]. Het postcodegebied waarin ik woonachtig ben, [postcode], zou volgens uw website een dekking hebben die voldoende zou zijn voor een goede verbinding en bereikbaarheid.

Helaas blijkt dit niet zo te zijn en ervaar ik een zeer slecht bereik sinds [datum]. Vaak is er een heel slecht bereik of zelfs helemaal geen bereik. Op [datum, plaats en tijdstip – indien mogelijk] had ik bijvoorbeeld een zeer slecht tot helemaal geen bereik.

Ik heb mijn abonnement middels een overeenkomst bij u afgesloten en dit betekent dat u de dienst aan mij dient te leveren zoals afgesproken. Wanneer u dit niet kunt of doet, ook niet nadat u een redelijke termijn krijgt om dit probleem op te lossen, dan is het mijn recht om de overeenkomst behorende bij het abonnement te ontbinden. Dit is zo vermeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Wanneer ik de overeenkomst ontbindt, dan betekent dit dat u geen diensten meer aan mij hoeft te leveren en dat ik u geen abonnementskosten meer hoef te betalen.

Ik verzoek u vriendelijk om het probleem met het slechte bereikt op te lossen binnen [redelijke termijn]. Uw website belooft een goede dekking in mijn postcodegebied, dus ik verwacht dat u deze belofte waarmaakt.

Wanneer blijkt dat u de beloofde dekking in mijn postcodegebied niet kunt waarmaken, waardoor u geen oplossing voor mijn klacht kunt bieden, dan ontbind ik het betreffende mobiele abonnement. Mogelijk verzoek ik u in dat geval om mij een vergoeding te betalen voor de geleden schade. Uiteraard vertrouw ik erop dat dit niet nodig zal zijn.

Graag ontvang ik binnen 14 dagen van uw een reactie per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,

Kees van de Brink

[uw handtekening]

Advertentie tip