Klacht over meterstanden op rekening

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief van een klacht over meterstanden op rekening. Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken om te versturen naar uw gas of elektra maatschappij

Advertentie tip

William van Wijk
Prins Irenestraat 12
7895 KL Maurik
Tel 0345-559898
W.vanwijk@hotmail.com

Essent Gasbedrijf
Willem de zwijgerstraat 12
7895 OO Den Haag

Maurik, 12 Februari 2021

Onderwerp: klacht over meterstand op rekening

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik van u mijn [eindafrekening / jaarafrekening] ontvangen. Hierop staat informatie over de actuele meterstanden. Voor gas staat de volgende meterstand genoteerd: [vermelde meterstand gas]. Voor elektriciteit staat de volgende meterstand genoteerd: [vermelde meterstand elektriciteit].

Helaas ben ik tot de ontdekking gekomen dat [de meterstanden allebei niet kloppen / de meterstand voor gas niet klopt / de meterstand voor elektriciteit niet klopt]. De juiste [meterstand moet / meterstanden moeten] zijn:

[naar keuze:]

Meterstand voor gas: [invullen juiste meterstand]
Meterstand voor elektriciteit: [invullen juiste meterstand]

Ik heb deze [meterstand / meterstanden] aan u doorgegeven op [datum] via [website / SMS / meterstandenkaart].

Ik heb volgens de Informatiecode Elektriciteit en Gas het recht op wijziging van de meterstanden wanneer ik kan aantonen dat deze niet correct zijn.

Mijn verbruik om mijn rekening is te hoog doordat u een verkeerde meterstand heeft gebruikt. Ik verzoek u daarom vriendelijk om een nieuwe [eindafrekening / jaarafrekening] op te maken aan de hand van de juiste meterstanden en deze aan mij te sturen. De [eindafrekening / jaarafrekening] die ik nu van u heb ontvangen hoef ik niet te betalen.

Ik vertrouw erop dat u mij een nieuwe, correcte [eindafrekening / jaarafrekening] toestuurt. Doet u dit niet, dan zal ik mijn klacht neerleggen bij het consumentenloket. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Ik vertrouw erop deze stappen niet noodzakelijk zijn.

Graag ontvang ik binnen 30 dagen een reactie van u per [mail / brief].

Met vriendelijke groeten,

William van Wijk

[handtekening] 

Meer Voorbeeldbrieven Gas en Elektriciteit zie hier

Advertentie tip