Klaagschrift inhouding rijbewijs

Uw rijbewijs is ingevorderd wegens een overtreding. Doormiddel een voorbeeldbrief klaagschrift inhouding rijbewijs kunt u Justitie kenbaar maken dat u hier niet mee eens bent. Gebruikt deze voorbeeldbrief als voorbeeld om uw motivatie kenbaar te maken. Dit kan doormiddel van een aangetekende brief of via de e-mail.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief Klaagschrift inhouding rijbewijs

Lars Klepel
Juniorlaan 12
7895 PP Den Helder
l.klepel@hetnet.nl

Centraal Justitieel
Rotterdamweg 12
4879 KK Den Haag

Den Helder, 15 Maart 2021

Onderwerp: klaagschrift inhouding rijbewijs parketnummer [parketnummer]

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] werd mijn rijbewijs ingevorderd door de politie te [plaatsnaam]. Mijn rijbewijs werd ingevorderd, omdat

[maak uw keuze]

– Ik de veroorzakende partij van een ernstig ongeval was

– U heeft te hard heb gereden

– Ik te veel alcohol gedronken had

Op [datum] heeft de officier van justitie besloten mijn rijbewijs in te houden. Middels deze brief verzoek ik u mij mijn rijbewijs terug te geven.

Dagelijks ben ik werkzaam als [naam functie] en binnen deze functie ben ik van mijn rijbewijs afhankelijk. Ik kan mijn functie niet goed uitoefenen zonder rijbewijs, omdat [leg uit waarom de functie niet kan worden uitgeoefend zonder rijbewijs].

Het inhouden van mijn rijbewijs levert ook voor mijn werkgever grote problemen op. Mijn werkgever is van mij afhankelijk omdat [leg uit waarom de werkgever: grote problemen ervaart / afhankelijk van u is].

Helaas is het voor mij geen optie om met het openbaar vervoer te reizen, omdat

[maak uw keuze:]

– Tussen mijn woonadres en werkadres is geen OV verbinding

– De reistijd tussen mijn woonadres en werkadres met het openbaar vervoer is te lang. De reistijd bedraagt namelijk [vermeld reistijd met OV], terwijl de reistijd met de auto [vermeld reistijd met de auto] bedraagt.

U kunt in het Centraal Justitieel Documentatieregister zien dat ik in het verleden niet eerder staande ben gehouden, bekeurd ben of veroordeeld ben geweest voor een soortgelijke overtreding. In het verleden ben ik ook niet betrokken geweest bij verkeersongevallen.

Daarom verzoek ik u om mij mijn rijbewijs terug te geven. Voor mij vormt het geen enkel probleem wanneer de rechtbank hier bepaalde voorwaarden aan zal verbinden.

Met vriendelijke groeten,
Lars Klepel

[uw handtekening]

Meer voorbeeldbrieven zie hier

Advertentie tip