Geld terugvragen na onverschuldigde betaling

U heeft een verkeerd geldbedrag overgemaakt of deze was niet correct? Doormiddel de voorbeeldbrief geld terugvragen na onverschuldigde betaling kun u het bedrijf kenbaar maken dat er is mis is gegaan en dat het gecorrigeerd moet gaan worden. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief hoe u dit kan gaan oplossen.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief geld terugvragen na onverschuldigde betaling.

Liesbeth van de List
Perenboomstraat 12
7899 PO Cothen
Tel 03159-9968978
L.list@ziggo.nl

Kledingzaak de Tulp
Benschopperweg 12
45966 KK Wijk bij Duurstede

Cothen, 12 Maart 2021

Onderwerp: onverschuldigde betaling

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik onterecht [bedrag] euro op uw rekening gestort. Ik verzoek u dit bedrag aan mij terug te storten, omdat

[kies wat van toepassing is:]

– Ik het bedrag onder protest aan u betaald heb. U dwong mij de factuur te betalen, omdat u anders [beschrijf de gevolgen van het niet betalen van de factuur].

– Er geen sprake is van een overeenkomst tussen mij en uw bedrijf waarvoor het bedrag aan u betaald is.

– Het bedrag per ongeluk dubbel aan u betaald is door mij. (Voeg hier, indien mogelijk, een bewijs van bij)

– Het betaalde bedrag incorrect is. Ik heb een bedrag van [bedrag] euro aan u overgemaakt. Ik had een bedrag moeten betalen van [bedrag] euro. Dit betekent dat ik [bedrag] euro te veel aan u heb overgemaakt.

– Andere reden die van toepassing is op uw situatie.

Ik heb aan u een betaling verricht die ik niet had hoeven verrichten. Dit betekent dat er sprake is van een onverschuldigde betaling. In het geval van een onverschuldigde betaling heb ik recht op terugbetaling van het te veel betaalde bedrag. Als ontvanger van dit bedrag bent u verplicht om dit bedrag terug te betalen binnen een redelijke termijn. Dit staat omschreven in de regels voor eerlijke handel met consumenten, waar de ACM (Autoriteit Consument & Markt) toezicht op houdt.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen 14 dagen het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam]. Ik verwacht verder geen facturen van uw onderneming te ontvangen. Wanneer het gehele bedrag niet tijdig door u terug wordt betaald, dan zal ik over het openstaande bedrag incassokosten berekenen.

Wanneer u mij niet op tijd terug betaalt of u blijft mij onterecht facturen sturen, dan zal ik de klacht neerleggen bij het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Uiteraard vertrouw ik erop dat deze stappen niet nodig zijn.

Graag ontvang ik uw reactie per [brief / mail] binnen 14 dagen.

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth van de List

[uw handtekening]

Meer voorbeeldbrieven zie hier