Disclaimer

De redactie van Voorbeeld-brief.nl hebben deze website met veel zorg samengesteld. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van/op enige wijze de voorbeeld brieven te kopiëren, reproduceren, publiceren, laden, verzenden, over te dragen of te distribueren.

De voorbeeld brieven mag alleen voor eigen gebruik gebruikt worden. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Voorbeeld-brief.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. Alle content en ontwerpen zijn en blijven in eigendom van Voorbeeld-brief.nl
Elke dag proberen wij onze website te verbeteren.Voorbeeld-brief.nl kan niet de garantie geven dat alle brieven foutloos geschreven zijn en/of de website ononderbroken functioneert.

Wij doen er alles aan om onze diensten te verbeteren echter u blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van onze website.
Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,
Team Voorbeeld-brief.nl