Betalen onder protest

Ze verplichte u om een rekening te betalen maar u wilt deze niet betalen. Doormiddel van deze voorbeeldbrief betalen onder protest laat u de persoon of bedrijf weten dat u wel betaald maar hier niet mee eens bent.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief betalen onder protest

Koen van de Kist
Loenenstraat 15
7895KK Lienden
Tel 0659-998988
kvandekist@hotmail.com

Palletfabriek de pallet
Luxemburglaan 125
7899KK Bergen op Zoom

Lienden, 12 Maart 2021

Onderwerp: betaling onder protest

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik van u een factuur ontvangen. Het gaat om de factuur met factuurnummer [factuurnummer invoeren], waarop staat dat ik een bedrag van [bedrag] euro aan u moet betalen.

Middels deze brief laat ik u weten dat ik het niet met deze factuur eens ben. De kosten die op deze factuur staan vermeld zijn niet juist, omdat [vertel waarom de factuur niet klopt. Geef bijvoorbeeld aan dat de opdracht niet volgens afspraak uitgevoerd is, dat de opdracht niet goed is uitgevoerd, dat u geen overeenkomst met het bedrijf heeft of dat er een andere prijs is afgesproken. Vermeld in dit laatste geval de afgesproken prijs].

Wanneer ik deze factuur niet aan u betaal, dan [geef aan wat de gevolgen zijn van het niet betalen van de factuur, zoals extra kosten of het opstarten van een incassotraject]. Dit betekent dat u mij in een onmogelijke positie plaatst, waardoor ik mij gedwongen voel om de factuur te betalen onder protest.

De wet geeft duidelijk aan dat ik uitsluitend het bedrag hoef te betalen dat wij afgesproken hebben. Wanneer u de gemaakte afspraken niet nakomt of wanneer er niets is afgesproken, dan ben ik niet verplicht tot betalen. De regels voor eerlijke handel met consumenten staan onder toezicht van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt.

Ik verwacht van u een oplossing voor mijn klacht over de betreffende factuur binnen [redelijke termijn] en ik verzoek u om het te veel betaalde bedrag terug te betalen. Het gaat dan om een bedrag van [bedrag] euro. U kunt dit bedrag overmaken naar [bankrekeningnummer] ten name van [uw naam].

Wanneer u het bedrag niet tijdig aan mij terugbetaalt of wanneer u mijn klacht niet tijdig op wilt of kunt lossen, dan leg ik mijn klacht voor aan het consumentenloket. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Ik verwacht uiteraard dat het zo er niet zal komen.

Graag ontvang ik van u een reactie per [brief / mail] binnen 14 dagen.

Met vriendelijke groeten,
Koen van de Kist

[uw handtekening]

Meer voorbeeldbrieven nodig? klik hier

Advertentie tip