Bemiddelingskosten huurwoning weigeren of terugvragen

U heeft bemiddelingskosten betaald voor een huurwoning. Deze wilt u terug vragen of weigert u. Doormiddel van de voorbeeldbrief Bemiddelingskosten huurwoning weigeren of terugvragen kunt u dit de huurcorporatie laten weten.

Advertentie tip

Voorbeeldbrief bemiddelingskosten huurwoning weigeren of terugvragen

Karin van de Lange
Hulzenbosstraat 12
4599RE Spakenburg
Tel 0345-669689
K.vandeLange@tmobile.nl

Huurcorporatie Spakenburg
Haringstraat 12
7899 LR Spakenburg

Spakenburg, 13 Maart 2021

Onderwerp: bemiddelingskosten

Geachte heer / mevrouw,

Op [datum] heb ik van u een factuur ontvangen voor de bemiddelingskosten die u in rekening brengt voor het vinden van mijn huurwoning. Middels deze brief laat ik u weten dat ik het niet met deze bemiddelingskosten eens ben.

Als bemiddelaar bent u actief in opdracht van de verhurende partij. De wet geeft aan dat het u daarom niet is toegestaan om bemiddelingskosten bij de huurder in rekening te brengen. Uw handelen is daarmee in strijd met de wet wanneer u de bemiddelingskosten bij mij, als huurder, in rekening brengt. Dit staat vermeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 7:417 en 7:427 en 3:40. De ACM, Autoriteit Consument & Markt, is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op naleving van deze regels.

[Voeg onderstaande in wanneer u nog niets betaald heeft:]

U heeft mij onterecht een factuur gestuurd voor deze bemiddelingskosten. Omdat het onterecht in rekening gebrachte kosten zijn zal ik deze niet aan u voldoen. Ik verwacht geen verdere factuur voor bemiddelingskosten van u te ontvangen.

[Voeg onderstaande in wanneer u wel al heeft betaald:]

U heeft de bemiddelingskosten onterecht bij mij in rekening gebracht en ik heb recht op terugbetaling van deze kosten. Ik verzoek u vriendelijk om de bemiddelingskosten van [bedrag] euro terug te storten op [bankrekeningnummer] ten name van [uw naam] binnen een termijn van 14 dagen.

Wanneer u [de factuur niet intrekt / het bedrag niet tijdig terugstort], dan zal ik mijn klacht neerleggen bij het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [indien van toepassing:] Daarnaast zal ik mijn klacht kenbaar maken bij [keuzeoptie: de rechter / de Geschillencommissie]. Uiteraard vertrouw ik erop dat het niet nodig zal zijn deze verdere stappen te ondernemen.

Graag ontvang ik uw reactie binnen 14 dagen per [brief / mail].

Met vriendelijke groeten,
Karin van de Lange

[uw handtekening]

Op zoek naar meer voorbeeldbrieven? kijk eens op onze website. Klik hier

Advertentie tip